ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — JAL [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสารการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015 - สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน เมื่อท่านได้ซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารให้ตรงกับกำหนดวันเดินทางข้างต้นแล้ว ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... (日本語)  https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html (英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html   2. 2021年3月10日(水)全日空 NH847便 ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk )   3. 2021年3月17日(水)日本航空 JL031便 (日本語)   https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html (英語)  https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html   4. 2021年3月18日(木)タイ国際航空 TG643便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page )   5. 2021年3月21日(日)タイ国際航空 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

....net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1 4.     2020 年 12 月 9 日(水) 全日空  NH847  便 https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk   (締切日12月2日(水)まで) 5.     2020 年 12 月 10 日(木)タイ国際航空  TG643  便 ... ....net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1 6.     2020 年 12 月 16 日(水)日本航空  JL31  便 ( 日本語 ) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/ 2020/ inter/ 201116/ index.html ( 英語 ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/ 2020/ inter/ 201116/ index....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... 在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。 1. 2021年4月7日(水)タイ国際航空 TG683便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 2. 2021年4月14日(水)全日空 NH847便 ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ) 3. 2021年4月18日(日)日本航空 JL707便 (日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html (英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html 4. 2021年4月21日(水)日本航空 JL031便 (日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html (英語) ...

... อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA และ Japan Airlines

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 และสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL 031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา ...
ANA JAL
09/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... 在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。 1. 2021年6月9日(水)全日空 NH847便 (   https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ) 2. 2021年6月13日(日)タイ国際航空 TG643便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 3.   2021年6月16日(水)タイ国際航空 ... ... https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 4.   2021年6月23日(水)日本航空 JL031便   (日本語)  https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html (英語)  https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html 既に航空券をお持ちの方は、上記日程への振替手続きのため各航空会社に直接お問合せ下さい。 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015 - สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน เมื่อท่านสามารถซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ตรงกับกำหนดวันเดินทางแล้ว ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน

... เที่ยวบินที่ TG643 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 และสายการบิน Japan Airlines (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 15.40 น. ตามลำดับ เมื่อวันที่ ...
ANA JAL TG
25/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” โดยเที่ยวบินถัดไป คือ (สำหรับผู้มีบัตรโดยสารเที่ยวบิน JAL/ANA)  - วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL 031  - วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบิน ...
16/10/2020

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

... เว็บไซต์ของสายการบินหลัก ๆ เพื่อประกอบการตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบิน Thai Airways: https://www.thaiairways.com/…/…/news_detail/coronavirus.page ANA:   https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/ JAL: https://www.jal.co.jp/…/en/info/2020/inter/200204/index.html AirAsia:  https://newsroom.airasia.com/…/covid19-travel-advisory-upda… Peach:  https://www.flypeach.com/en/news/suspension Thai Lion Air: https://www.lionairthai.com/…/Thai-Lion-Air-temporarily-sus… ...
COVID-19
19/03/2020
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date