ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — JENESYS [x]

公使参事官がJENESYS プログラムの成果報告会に出席

 2023年8月1日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都の機械振興会館で行われた「日本ASEAN友好協力50周年記念認定事業:JENESYS日本ASEAN高校生交流」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催されました。タイからは7人の高校生1.クンラポーン・サーゲオ 2....

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS

On 1 August 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended the Reporting Session of the JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange: Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation at Kikai Shinko Kaikan, Tokyo. The program was organized by the Japan International Cooperation Center (JICE). There were seven Thai high ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS

... อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange : Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation ที่อาคาร Kikai Shinko Kaikan กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation ...

公使参事官がJENESYS 2022プログラムの成果報告会に出席

.... チャルームキアット・ヤポラハー 10.シリン・アンスワタナー(敬称省略)の計10名が参加しました。今回の成果報告会は日本国外務省アジア大洋州局地域協力課の髙水英郎室長、櫻井恵美課長補佐も参加しました。  JENESYS 2022 参加者は、来日前に「日ASEAN 50年の歩み」と題するウェビナーや動画視聴で事前学習を行った後、 2 月 22日から28 日に日本に滞在して各国の参加学生らと情報交換をしました。 さらにグループに分かれて、①観光地の廃棄物への対処、②インターネット上のフェイクニュースへの対処、③農業労働力不足の問題への対処、④所得格差への対処、⑤ ...

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS 2022

On 27 February 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended a Reporting Session of the Japan Friendship Ties Program “JENESYS2022 ASEAN-Japan Youth Leaders Exchange” at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel, Tokyo. The programme was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). From total 117 participants from ASEAN countries, Timor-Leste and Japan, ten of them ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

... อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN Youth Leaders Exchange ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน ...

公使参事官がJENESYS 2022プログラムの成果報告会に出席

2023年1月30日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都新宿区の新宿NSビルで行われた「対日理解促進交流プログラムJENESYS 2022 日ASEAN開発協力の歩み」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催され、アセアン諸国から合計100名の大学生、大学院生及び卒業生が参加しました。タイからは1....

Minister Counsellor attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022

On 30 January 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended a briefing on the outcomes of the Japan Friendship Ties Program “JENESYS2022 ASEAN-Japan History of Development Cooperation” at Shinjuku NS Building, Tokyo. The programme was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). Ten of the total 100 participants from ASEAN countries were Thai university students ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

... อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN History of Development Cooperation ที่ตึกสำนักงาน Shinjuku NS ย่านชินจุกุ กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน ...

Minister Counsellor attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022

On 12 December 2022, Minister Counsellor Romdej Phisalaphong attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022 Japan - ASEAN AOIP - FOIP project at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel. The project was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). Six of the total 77 participants from different countries were Thai university students and graduates namely ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date