ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — JENESYS2022 [x] บรรยายสรุ [x]

Minister Counsellor attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022

On 30 January 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended a briefing on the outcomes of the Japan Friendship Ties Program “JENESYS2022 ASEAN-Japan History of Development Cooperation” at Shinjuku NS Building, Tokyo. The programme was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). Ten of the total 100 participants from ASEAN countries were Thai university students ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

... 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN Youth Leaders Exchange ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน ...
  relevance date