ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — JETRO [x]

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 309

... ในญี่ปุ่น และประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค ภายหลังการประชุม ได้มีกิจกรรม Lunch Talk โดยมีนาย SASAKI Nobuhiko ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ...
ACT
12/05/2022

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์           3.4 การมีไทยเป็นฐานการผลิต กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date