ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — JMA [x] 一般社団法人日本能率協会 [x] Mitsubishi Motors [x]

Ambassador discussed possible cooperation with JMA

On 11 October 2022, Mr. CHOKKI Morikazu, Counsellor of the Japan Management Association (JMA) and Mr. Tawee Puangketkeow, General Manager and Manager of Bangkok Bank, Tokyo Branch, paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong ... ... investment of the Thai investors in Japan. During his three-time posting to Thailand, Mr. CHOKKI served several high positions in Mitsubishi Motors (Thailand) and has been a Friend of Thailand for many years.

เอกอัครราชทูตฯ หารือความร่วมมือกับ JMA

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นาย CHOKKI Morikazu ที่ปรึกษา Japan Management Association (JMA) และนายทวี พวงเกตุแก้ว ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ ... ... ทั้งนี้ นาย CHOKKI เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Mitsubishi Motors (Thailand) และเคยประจำการที่เมืองไทย 3 ครั้ง จึงคุ้นเคยกับประเทศไทยและถือเป็น ...

大使が日本能率協会との協力について懇談

2022年10月11日、一般社団法人日本能率協会JMA)一寸木守一参与がバンコク銀行東京支店ゼネラルマネジャー兼マネージャーのタウィー・プアンケットケオ氏 がシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。 双方は、タイの農業産業の可能性、人材育成、自動化・ロボティクス開発、タイにおける日本への民間投資についてさまざまな分野におけるJMAと大使館との協力の方向性について話し合いました。一寸木氏は三菱自動車(タイランド)の上級管理職を歴任し、タイに3回駐在していたため、タイに精通しており、Friend ...
  relevance date