ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — JTBF [x] สมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTBF)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการวางแผนงานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันปีหน้า...
JTBF
26/12/2018

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

... และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย ในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองประจำปีสำหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกสมาคมประกอบด้วยอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ...
  relevance date