ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Japan Nano 2018 [x] รมว. วิทยาศาสตร์ฯ [x]

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conferrence

เมื่อ 16 ก.พ. 61 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conference โดยกล่าวถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ value-based economy ที่ต้องมีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
  relevance date