ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Joint Demarche [x]

大使がJoint Demarche 会合に参加

2018年6月8日、バンサーン・ブンナーク大使は、外務省の岡浩中東アフリカ局長とパレスタイン大使とともにJoint Demarche会合に参加しました。 2018年6月8日、バンサーン・ブンナーク大使は、外務省の岡浩中東アフリカ局長とパレスタイン大使とともにJoint Demarche会合に参加しました。この会合は、Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)加盟国が、2018年6月27日にタイで開催される第3回CEAPAD閣僚会議に大臣の参加を求めるために行われました。
CEAPAD
08/06/2018

The Ambassador attended the Joint Demarche

... Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, together with Mr. Hiroshi Oka, the Director-General of the Department of Middle East and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Japan, and the Ambassador of Palestine to Tokyo, presided over the Joint Demarche in order to invite the member states of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) to assign ministerial-level delegates to attend the Third Ministerial Meeting of CEAPAD that will be held in Thailand on 27 June 2018.
08/06/2018

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Joint Demarche

... อธิบดีสำนักตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ ณ กรุงโตเกียว ในกิจกรรม Joint Demarche เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) มอบหมายผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี CEAPAD ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ...
  relevance date