ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — KOSEN [x]

Ambassador Singtong attends the orientation for KOSEN scholarship students from Thailand

..., H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), and Mrs. Pattamawadee Aueareechit, Counsellor (Consul), participated in a virtual Orientation for 16Thai students who received a scholarship to study at KOSEN (National Institute of Technology) in various prefectures including Aomori, Ibaraki, Okayama. Miyagi, Hyogo and Niigata. During the said orientation, Ambassador Singtong shared experiences and gave guidance to the students in order to prepare for ...
01/06/2021

Ambassador Singtong met KOSEN scholarship students from Thailand

On 19 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, and Ms. Pattamawadee Aueareechit, Consul, participated in a virtual meeting with 34 Thai students who received scholarships to study at KOSEN (National Institute of Technology)in various prefectures including Aomori, Miyagi, Ibaraki, Niigata, Hyogo and Okayama. During the said meeting, H.E. Ambassador gave an encouraging speech and also witnessed presentations in Japanese by the students ...
19/03/2021

The Ambassador welcomed the students from Princess Chulabhorn's Science High School who got the government scholarship under Kosen education method

... who got the government scholarship under the Kosen education method at the National Institute of Technology (KOSEN) which is the second batch. KOSEN is the education institute that focuses on creating technical person to support the real practice. Thailand is the first country to send students to study under Kosen education method from the first year which is a collaboration between Princess Chulabhorn High School and the National Institute of Technology.
KOSEN
01/04/2019

Deputy Prime Minister Somkid presided over the 4th Thailand – Japan High Level Joint Commission

... the development of engineers and technical workforce in specific fields in order to support targeted industries. Both countries reaffirm their commitment towards consistent cooperation to establish the first Japanese-structured institution or “Kosen” in Thailand for the development of engineers and technical personnel. 8. Local Thailand – Japan cooperation: Both countries are grateful for the development of local Thailand – Japan cooperation and will continue to discuss potential fields of cooperation ...

Ambassador Welcomed the Minister of Education and Kosen Scholarship Students

On 17 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education of Thailand on the occasion of visiting Japan to enhance cooperation with the College of Techonology (Kosen) to create innovation in education. It was an opportunity to meet with 11 Thai government scholarship students, who came to further On 17 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education of ...
17/05/2018

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

... โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบัน ได้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศหลายแห่งสนใจเข้ามาจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ... ... รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการยังได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคด้านนวัตกรรมของญี่ปุ่น (Kosen) ซึ่งมีสาขากว่า 50 แห่งทั่วญี่ปุ่น เพื่อผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพเชิงนวัตกรรม ...
  relevance date