ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — Keidanren [x]

Ambassador gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID-19 at the Keidanren seminar

On 6 October 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID- 19 to more than 70 audiences at the Seminar held through Zoom by the Japanese Business Federation, Keidanren. On 6 October 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID- 19 to more than 70 audiences at the Seminar held through Zoom by the Japanese Business Federation, Keidanren. The Seminar was co-chaired ...
Keidanren
06/10/2020

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ในงานสัมมนาของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

... ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) บรรยายเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ให้แก่สมาชิกKeidanren กว่า 70 คน โดยมีนาย SUZUKI Yoshihisa (President & CEO, ITOCHU Corporation)และนาย OHYAGI Shigeo (Senior Advisor,Chairman of Advisory Board Teijin Limited)ประธาน Japan-Thailand Trade and Economic ...
Keidanren
06/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

... ยามีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาอาการในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ร้อยละ 79 และเห็นผลในการรักษาเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์ได้ ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ... ... ได้อนุมัติให้ใช้ยาดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือน พ.ค. 2564  - สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ได้ประกาศข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ ...
COVID-19
07/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564

... link สำนักข่าว NHK  https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/  พัฒนาการที่สำคัญ  - นรม.ซูกะ ได้หารือกับนาย TOKURA Masakazu ประธาน Keidanren ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด เช่น การทำงานจากบ้านให้ได้ร้อยละ ...
COVID-19
19/08/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

... NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ประชุมทางไกลร่วมกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) หอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JCCI) และ Japan Association of Corporate Executives (Keizai Doyukai) ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดในสถานที่ทำงาน ...
30/03/2021
  relevance date