ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — Keidanren [x]

The Ambassador had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar“EEC: Thailand 4.0 in Action

On 4 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar “EEC: Thailand 4.0 in Action” which was held by the EEC Office together with Mizuho Bank, BOI and JETRO at the Keidanren Hall. On 4 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar “EEC: Thailand 4.0 in Action” which was held by the EEC Office together with Mizuho ...
04/07/2018

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action ซึ่งจัดโดยสำนักงาน EEC ร่วมกับธนาคารมิซูโฮะ ...
EEC Keidanren
04/07/2018

The Ambassador met with Senior Executive Officer of Mizuho Bank

... Officer of Mizuho Bank. On this occassion, both sides discussed the development of EEC as well as the investment. On 4 July 2018, the Mizuho Bank supported the Eastern Economic Corridor Policy Committee by holding a seminar under the theme of "EEC: Thailand 4.0 in action" at Keidanren where the Ambassador gave an opening remarks and organzied the exhibition including mini project model to be displayed. On 17 October 2018, Ambassador Bansarn Bunnag had a lunchon meeting with Mr. Seiji Imai, Senior Executive Officer of Mizuho ...
17/10/2018

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และได้นำนิทรรศการ รวมถึงตัวอย่างโครงการจำลองไปจัดแสดงด้วย ...
17/10/2018

Ambassador gave a briefing to Japanese company representativesbefore departing to Thailand for the 24th Japan-Thailand Joint Trade and Economic Committee Meeting

On 6 March 2023, Keidanren’s Japan-Thailand Trade and Economic Committee, led by Mr. SUZUKI Yoshihisa ... ... Inauguration Ceremony of the Japanese delegation to participate in the 24 th Japan-Thailand Joint Trade and Economic Committee ... ... be comprehensive strategic partnership. Given the 5-year Joint Action Plan, Thailand expects investment from Japan in areas that ... ... investment in hi-tech industries in the Eastern Economic Corridor (EEC), which will provide an engine of growth for both countries....
  relevance date