ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Kita Kyushu [x]

Executive Director of sport department of Kita Kyushu paid a courtesy call on the Ambassador

On 15 January 2020, at 14.30, Mr. Miura Takahiro, Executive Director and Mr. Fujimoto Masashi, Director of Sport Competition Promotion Office of Kita Kyushu paid a courtesy call on the Ambassador. Kita Kyushu is the host town of the Thai national team of table tennis and taekwondo who will compete in the Tokyo Olympic and Paralympic Games 2020. On 15 January 2020, at 14.30, Mr. Miura Takahiro, Executive Director and Mr. Fujimoto Masashi, Director of Sport Competition ...
15/01/2020

Minister Prangtip welcomes delegates from Sports Department of Kita-Kyushu.

... accompanying sports delegation at the Embassy. Both sides discussed various areas of cooperation between Thailand and Kita-Kyushu, be they seaport, education, industrial estate and sports. During the Tokyo Olympic and Paralympic Games, Kita-Kyushu was also a host town for table tennis and taekwondo athletes from Thailand. On this occasion, Mr. MIURA congratulated on the success of Ms. Panipak Wongpattanakit, the Thai Taekwondo gold medalist in Tokyo Olympics, who participated in a training camp in Kita-Kyushu ...

อัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้แทนด้านกีฬาจากเมืองคิตะคิวชู

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมืองคิตะคิวชูในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม การศึกษา และกีฬา เมืองคิตะคิวชูเป็นเมือง Host Town สำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสและเทควันโดสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก ...
  relevance date