ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — MICE [x] TCEB [x]

02.07 Believe in Thailand M.I.C.E. Road Show: Japan 2012 にてタイ大使が開会の挨拶

     2012年2月7日、ウィーラサック・フートラクーン大使は、東京の帝国ホテルで行われた、タイ会議・展示会事務局(TCEB)主催のBelieve in Thailandに出席し、開会の挨拶を行いました。今回は、タイにおけるMICEビジネス奨励と2020年の万国博覧会の開催国としてタイが最適であることを紹介する目的で開催され、日本企業、報道関係者約100名が参加しました。     タイ会議・展示会事務局のアカポン・スラスチャート会長の他、タイから関連機関、バンコク、チェンマイ、パタヤ各事務所、入国管理局、税関の担当責任者が来日しました。
23/02/2012

The Ambassador attended Thailand MICE Roadshow in Japan 2016

....E. Ambassador Bansarn Bunnag attended the Thailand MICE Roadshow in Japan 2016 and gave an opening speech in the Houou Room in the Tokyo Station Hotel. This event was organized by the Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public organization), or TCEB which aims to create market opportunities for MICE entrepreneurs in Thailand and promote Thailand’s competitiveness, readiness and comprehensive services in the MICE market. In addition, promoters urged Japanese businessmen to host meetings as well as to come to travel in Thailand more. In ...
09/03/2016

The Ambassador Attended the Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... opening ceremony of the Mega Event & Festivals Business Forum & Matching at the South Peacock Room, Imperial Hotel, Tokyo. This event was organized by the Meeting Industry Department, Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB and it aimed to provide information about Thai MICE’s competitiveness, readiness and comprehensive service in the MICE market to host international MICE events, with emphasis on Thai arts, culture, creativeness and lifestyle, including sports and tourism. The Ambassador talked about Japan-Thailand ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในญี่ปุ่น

... กรุงโตเกียว โดยภายในงาน มีการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย โดยผู้มีประสบการณ์ ชาวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ...
29/03/2018
Pages: Prev. 1 2
  relevance date