ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — MICE [x]

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... โดยได้หารือกันถึงแนวทางการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ต่อกลุ่มลูกค้าจากญี่ปุ่น และเรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมและกล่าวเปิดในงาน Thailand MICE Road Show in Japan 2016 ซึ่งจะมีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ...
07/03/2016

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในญี่ปุ่น

... ได้กล่าวเปิดและตอบคำถามในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โดยระบุว่าปีนี้ ประเทศไทยจะเน้นส่งเสริมธุรกิจ MICE ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ขณะเดียวกัน ก็จะนำเสนอประเทศภายใต้แคมเปญ "Open to the New Shades" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
29/03/2018

大使館がTCEBの日本での海外市場促進イベントを支援

... 2018年3月29日、タイ国政府コンベンション&エキシビション・ビューロー(TCEB)は、東京プリンスホテルにて、国際会議及び展示会に関する海外市場促進イベントを開催しました。会場では、ビジネスマッチングや、日本人講師によるタイのMICE政策に関するセミナーなどが行われました。 バンサーン・ブンナーク大使は、午後に行われた記者会見で開会の挨拶を行い、質疑応答に対応しました。タイは、タイランド4.0政策の下、ターゲットとする産業に沿ったMICE事業促進に力を入れており、同時に、タイ国政府観光庁の“Open to the New Shades”キャンペーンで新しいタイの一面を提案することにより、タイを訪れる外国人数の拡大を図っています。 その他、ジリット・イッサラーングーン・ナ・アユタヤー理事長は、2018年は「Thailand Extra Exhibition」「Convene in Paradise」キャンペーンを行い、タイでの国際会議や国際展示会を開催する外国人に特典が与えられると付け加えました。 夜には、TCEBが主催するレセプションが行われ、大使はタイの代表として両国の事業者をお迎えしました。タイにとって日本は重要な市場であり、タイのMICE産業は拡大を続けています。2016年-2017年にかけてMICE関連での日本人渡航者は5....
TCEB
29/03/2018

สสปน. จัด Road show 2010 ที่ญี่ปุ่น

... เอกอัครราชทูตและภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกรียติแก่นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. และคณะ ในโอกาสมาจัดงาน TCEP Japan Road Show 2010 : Thailand ’s Readiness to Host MICE Events ที่กรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองนาโงยะ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2553  ต่อมาในวันที่ ...
03/02/2010
Pages: Prev. 1 2
  relevance date