ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — MOU [x] Mitsui & Co. [x] Siam Steel Corporation [x]

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างบริษัท Siam Biomass Product กับบริษัท Mitsui & Co. Ltd.

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวะมวล ระหว่างบริษัท Siam Biomass Product Ltd. โดยนายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ และบริษัท Mitsui & Co. โดยนาย Kazuhiro Iguchi ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเชื้อเพลิง โดยมีนางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ...
31/05/2018
  relevance date