ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — Mainichi Academic Group [x] Mainichi [x]

Mainichi Academic Groupが大使館訪問

2016年3月21日、タイのMainichi Academic Groupが同校による日本への奨学生プログラムに参加する留学生6名を伴い、パカワット・タンサクン公使を表敬訪問しました。 2016年3月21日、タイのMainichi Academic Groupが同校による日本への奨学生プログラムに参加する留学生6名を伴い、パカワット・タンサクン公使を表敬訪問しました。公使は学生らに挨拶し、日本での生活や留学中に得られる経験を生かして成長し、将来タイの発展に役立てるよう激励しました。
21/03/2016

Students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program paid a courtesy call on the Minister

On 21 March 2016, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call on Mr. Bhakavat Tanskul, Minister of the Royal Thai Embassy. On 21 March 2016, the Mainichi Academic Group brought 6 students ...
21/03/2016

Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program students paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice on living in Japan to the students and recommended them ...

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูต ...

Students and project administrators of Mainichi Japanese Exchange Scholarship visited the Royal Thai Embassy

On 23 March 2023, a delegation of Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) comprising six Thai high school students and program managers paid a courtesy call on Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, at the Embassy. Mr. Romdej warmly welcomed the delegation and gave advice ...

Students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program paid a courtesy call on the Ambassador

On 22 March 2018, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai Embassy. On this occasion, the Ambassador gave advice on living in Japan and he mentioned ...
Mainichi
22/03/2018

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน ...
Mainichi
22/03/2018

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน ...
20/03/2019

คณะนักเรียนไทยและผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน และผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ...
  relevance date