ค้นหา

 
Found: 45
Where: tags — May [x]

The Ambassador, together with officials of the Ministry of Foreign Affairs and Royal Consul General of the Royal Thai Consulate-General, Osaka, met with Thai people residing in the Fukuoka area

... of students, entrepreneurs, several fields of labour and housewives. This aimed to strengthen the network of the Thai On 9 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag, together with officials of the Ministry of Foreign Affairs and Consul General of the Royal ... ... community in the Fukuoka area. In addition, it promoted the newly opened Royal Thai Consulate-General in Fukuoka in the fiscal year 2019. This will help to tie the relations between Thailand and Japan as well as extend the local level relations. The most important ...
Fukuoka
09/05/2018

Ambassador Singtong's interview with Time Out Tokyo Magazine.

... Yokohama from the late 1970s through the ’80s and worked in Tokyo as a diplomat twice before assuming the ambassadorship in 2019, he possesses both a rare breadth of perspective and an intimate familiarity with the capital area. During our discussion,... ... case, you now have many women as executives, including Tokyo Governor Koike, who even used to be defense minister. The former mayor of Yokohama, Fumiko Hayashi, was previously the CEO of BMW in Japan. Rengo, the trade union confederation, now has its first ...
30/08/2022

History of the Thai Residence

... the Thai Residence until today. It is located in Kami-Osaki in Shinagawa Ward of Tokyo. The Asahi Shimbun newspaper, dated 5 May 1943, carried an article on the move of the Thai Mission from Komaba in Meguro Ward to the Hamaguchi mansion in Shinagawa.... ... Thai Residence is also very fortunate to have been graced by members of the Japanese Imperial Family. Most recently, on 4 April 2019, Her Imperial Highness Princess Takamado graciously visited the Residence when Ambassador Bansarn Bunnag hosted a luncheon ...
07/07/2020

Securing a lifeline for the people

... According to the Global Climate Risk Index, Thailand ranks 9th in countries most affected by extreme weather events between 2000 – 2019. Furthermore, research conducted by Thammasat University found that the 6 provinces of Loei, Udon Thani, Sakon Nakorn, Nakhon ... ... efficiently. Indeed, it is equally important to raise public awareness of the issue, so that every person living in Thailand may use water and water ways sensibly and sustainably, and help to nurture this lifeline for generations to come.  * * * * * ...
14/01/2022

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย ... ... เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น 12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5
  relevance date