ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Mitsubishi Motors [x]

Ambassador strengthened relations with Mitsubishi Motors’ Executives

On 16 March 2023,Mr. YATABE Yoichirou, Representative Executive Officer and Executive Vice President of Sales of Mitsubishi Motors, together with his delegation, paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand ... ... the Embassy. Both sides also exchanged views on various issues, especially on the company’s plan to manufacture battery electric vehicles (BEV) under the BOI investment promotion certification. They also touched upon the collaboration that Mitsubishi ...

Mitsubishi Motors Executives Bids Farewell on the Ambassador’s Retirement

On 14 September 2023, Mitsubishi Motors executives, led by Mr. TSUJI Noboru, Senior Executive Officer (Corporate Governance) and Mr. KOITO Eiichi, President ... ... also attended by Ms. Kanokporn Chotipal, Minister (Economics and Investment). On this occasion, both sides discussed about the electric vehicle (EV) industry in Thailand, particularly Mitsubishi Motors’ EV investment, the Thai Government’s policy,...
14/09/2023

คณะผู้บริหาร Mitsubishi Motors เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ผู้แทนฝ่ายบริหารและรองประธาน (ฝ่ายขาย) บริษัท Mitsubishi Motors และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ... ... โดยเฉพาะแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ...
  relevance date