ค้นหา

 
Found: 17
Where: tags — Mizuho [x]

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร Mizuho บรรยายเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนในไทยและแนวทางการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย เมื่อวันที่ ...
29/01/2014

東京都瑞穂町長が大使館を訪問

2022年12月8日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は東京都瑞穂町の杉浦裕之町長の大使館訪問を歓迎し、タイと瑞穂町との良好な関係促進について意見交換を行いました。瑞穂町は、2016年6月にタイ王国コンケン県コンケン市と友好交流に関する覚書を締結しており、これまでにも様々な交流を推進してきました。 瑞穂町はシクラメン栽培産地として知られており、新年を迎えるにあたり町長から大使館にシクラメンが贈呈されました。

東京都瑞穂町の杉浦裕之町長が公使を訪問

2018年11月30日、東京都瑞穂町の杉浦裕之町長がタイ大使館を訪問し、チューチャーイ・チャイワイウィット公使と懇談しました。 2018年11月30日、東京都瑞穂町の杉浦裕之町長がタイ大使館を訪問し、チューチャーイ・チャイワイウィット公使と懇談しました。瑞穂町は、2016年6月にタイ王国コンケン市と友好交流に関する覚書を締結しており、これまでにも様々な交流を推進してきました。11月11-13日にはコンケン知事、コンケン市長が率いる視察団が瑞穂町を訪問し、12月16-19日に瑞穂町長一行がコンケン市を訪問します。公使は、今後の瑞穂町とコンケン市の親密な関係促進を、タイ大使館として支援すると話しました。
Mizuho
30/11/2018

2014.01.28 Ambassador’s special lecture on SME in SMRJ’s Thai Business Seminar

... roles in Thai economy.  At the same time, Mr. Hiroshi Takada, SMRJ President and Mr. Toshiyuki Yokota, Deputy Director of SME Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and representatives from the Ministry of Industry of Thailand and Mizuho Bank, also shared detail on attractiveness of investment and business management in Thailand.
29/01/2014

อัครราชทูตให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายฮิโรยูกิ ซูกิอุระ นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ เยือนสถานเอกอัครราชทูต โดยนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับ เมืองมิสึโฮะได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่เมืองพี่เมืองน้องกับเทศบาลนครขอนแก่น...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

... Corporation บริษัทท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคาร Mizuho ธนาคาร MUFG ธนาคาร SMBC และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น (Development Bank of Japan หรือ DBJ) รวมมูลค่า 3 หมื่นล้านเยน ...
COVID-19
13/08/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho
30/07/2019
Pages: Prev. 1 2
  relevance date