ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — Mokichi Okada Association [x] MOA [x]

The Ambassador welcomed the winner of the MOA Museum of Art Children’s Art Exhibition

... School whose artwork name "Sprinkle Water onto Luangpor Phrasai Buddha Image" has won the gold prize from the 33 rd MOA Children’s Art Exhibition. Punnapon and her mother have participated in the award presenting ceremony at the MOA Museum ... ... Museum of Art during 7 January – 15 February 2023 The MOA Art and Cultural Foundation is one of the main pillars of the MOA Association (Mokichi Okada Association), e.g. Okada Purifying Therapy, Nature Farming and the Arts and Culture Operations. The main activities of the ...
31/01/2023

2013.01.27-28 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

... Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 24 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation) จากผลงาน “ศรัทธาและสามัคคี” พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ... ... เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ ...
01/02/2013

2014.01.26-27 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

... ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพนิทรรศการศิลปะสำหรับเด็กครั้งที่ 25 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation)โดย ด.ญ.ปุณยนุช เบ้าพูนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ... ... เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ ...
27/01/2014

เอกอัครราชทูตต้อนรับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพของ MOA Museum of Art Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 33

... 1โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์ทองในการประกวด MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ครั้งที่ 33 จากผลงานภาพวาด “สรงน้ำพระ ... ... เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ ...
31/01/2023

Minister Counsellor welcomed the Gold Award Winner of the 34th MOA Museum of Art Children’s Art Exhibition

... Aeamklin, a 6th grader from Ban Lam Daeng School, whose artwork titled "Street food" won the gold prize at the 34th MOA Children’s Art Exhibition. Chananya, her mother, and her art teacher participated in the award presenting ceremony at ... ... during 29 December 2023 – 14 February 2024.  The MOA Art and Cultural Foundation is one of the main pillars of the MOA Association (Mokichi Okada Association), e.g. Okada Purifying Therapy, Nature Farming and the Arts and Culture Operations. The main activities of the ...

2013.01.27-28 Thai student won the prize from MOA Children’s Art Exhibition

... the 6th grade of Banthaisamakkhi Elementary School in Sakaeo province, won the Japanese Foreign Minister’s prize at the 24th MOA Children’s Art Exhibition organised by the MOA Art and Cultural Foundation. The award presenting ceremony was held at the ... ... representatives from MOA Museum of Art and MOA Thai Foundation. The MOA Art and Cultural Foundation is one of the main pillars of the MOA Association (Mokichi Okada Association), i.e. Okada Purifying Therapy, Nature Farming and the Arts and Culture Operations. The main activities of the ...
01/02/2013

2014.01.26-27 Thai students won prizes from 25th MOA Children’s Art Exhibition

On 26 January 2014, two Thai students won prizes from the 25th MOA (MOA Art and Culture Foundation) Children’s Art Exhibition.  Miss Punyanuch Baopoonthong, 6th grade student of Maryvit ... ... representatives from MOA Museum of Art and MOA Thai Foundation. The MOA Art and Cultural Foundation is one of the main pillars of the MOA Association (Mokichi Okada Association), i.e. Okada Purifying Therapy, Nature Farming and the Arts and Culture Operations. The main activities of the ...
27/01/2014

大使が第33回MOA美術館全国児童作品展入賞者を歓迎

2023年1月31日、シントン・ラーピセートパン大使は第 33 回 MOA 美術館全国児童作品展で金賞を受賞した、ノンカイ県アヌバンノンカイ学校の小学1年生プンナポン・ウヤピタンさんとその母親を歓迎しました。プンナポンさんの描いた作品は「仏像を水で洗い清める」で、1月29日に静岡県熱海市の ...
31/01/2023

อัครราชทูตที่ปรึกษาษาต้อนรับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพของ MOA Museum of Art Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 34

... พระนครศรีอยุธยา ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์ทอง ในการประกวด MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ครั้งที่ 34 จากผลงานภาพวาด “Street ... ... เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ ...
  relevance date