ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — Nanotechnology [x] Smart Society [x]

Minister Counsellor attended the opening ceremony of the Thai booth in the exhibition The 19th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020)

... Director of the National Nanotechnology Center and Ms. Wiraka Muthitaporn, Director of the Economic Information Division Department of International Economic Affairs as the opening speaker of the Thai Pavilion in the exhibition The 19th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020) at Tokyo Big Sight under this year topic of Thai Pavilion presented the "Nanovation for smart society".
29/01/2020

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดบูธไทยในงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020) ครั้งที่ 19

... เป็นผู้กล่าวเปิด Thai Pavilion ภายในงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020) ครั้งที่ 19 ที่ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว โดยในปีนี้ Thai Pavilion นำเสนอในหัวข้อ "Nanovation for smart society"  อนึ่ง งานนิทรรศการ nano tech 2020 เป็นนิทรรศการทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ ...
nano tech
29/01/2020

อัครราชทูตร่วมพิธีเปิด Thailand Nanotechnology Pavilion ในงาน nano tech 2019

... Nanotechnology Pavilion ซึ่งจัดขึ้นภายในงานนิทรรศการ The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) ณ Tokyo Big Sight โดยนิทรรศการของไทยครั้งนี้ นำโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนเน้นแนวคิด Nanovation for Smart Society เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของไทย ...
30/01/2019

Minister presided over the opening ceremony of the Thailand Nanotechnology Pavilion in Nanotech 2019

... opening ceremony of the Thailand Nanotechnology Pavilion held at the 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) at Tokyo Big Sight. This exhibition was led by the National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency and the government alliance as well as the private sectors by focusing on the Nanovation for Smart Society to promote the potential of Thai nanotechnology research and development including public relations to encourage ...
nano tech
30/01/2019
  relevance date