ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — Nikkei [x]

09.28“Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” Seminar in celebration of the auspicious occasion of the 125th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Japan

... Japan-Thailand Association, and Japan-Thailand Business Forum, organized a seminar on “Thailand-Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future,” in celebration of the auspicious occasion of the 125th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Japan at Nikkei Building, Tokyo.  More than 150 participants from public and private sectors, Japanese mass media, representatives from embassies of ASEAN countries in Tokyo and Thai public joined the event. The seminar was divided into two sessions.  Session ...
23/10/2012

Thailand: Brilliant Land of the Buddha

Thailand: Brilliant Land of the Buddha will be held at the Tokyo National Museum during 4 July - 27 August 2017. For more information, please look at http://www.nikkei-events.jp/art/thailand/
12/06/2017

The Fine Arts Department of the Ministry of Culture of Thailand and Kyushu National Museum hold the Japan-Thailand 130th Anniversary of Amicable Relations Exhibition

... jointly hold Japan-Thailand 130th Anniversary of Amicable Relations Exhibition during 11 April - 4 June 2017 at Kyushu National Museum and during 4 July - 27 August 2017 at Tokyo National Museum. (Download) www.kyuhaku.jp/ or www.tnm.jp and www.nikkei-events.jp/art/thailand/
18/01/2017

นิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of Buddha ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว

... กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว รายละเอียดสามารถดูได้จากที่นี่ http://www.nikkei-events.jp/art/thailand/
12/06/2017

2012.09.28 งานสัมมนา “Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย ...

... ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ Japan Thailand Association, Japan-Thailand Business Forum จัดงานสัมมนา “Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ ... ... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ Nikkei Building กรุงโตเกียว โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งข้าราชการ ...
11/10/2012

คณะทัวร์นิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะทัวร์นิทรรศการไทย Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดโดยบริษัท Nikkei Culture จำกัด โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ...

Thai Deputy Prime Minister Visits Japan

On 21 – 22 May 2015, Mom Rajawongse Pridiyathorn Devakula visited Tokyo to attend Nikkei’s 21st International Conference on the Future of Asia at Imperial Hotel. On 22 May 2015, he delivered a speech on Thailand’s economic vision and its role in ASEAN community. In a meeting with Prime Minister Shinzo Abe on 21 May 2015, the Deputy Prime Minister emphasized on the current cooperation between Thailand and Japan such as on high-speed railway development ...
21/05/2015

The Ambassador participated in the first international forum on SDGs for Regional Revitalization

On 13 February 2019, Ambassador Bansarn Bunnag participated as a panelist in the first international forum on SDGs for Regional Revitalization at Nikkei Hall in Tokyo. He explained Thailand's efforts to achieve SDGs, particularly through applying Sufficiency Economy Philosophy (SEP). On 13 February 2019, Ambassador Bansarn Bunnag participated as a panelist in the first international forum on SDGs for Regional Revitalization at ...
13/02/2019

Ambassador hosted a lunch for Nikkei Inc.

On September 11, 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow hosted a lunch for Nikkei Inc., lead by Mr. Rinji Takeoka, Managing Executive Officer, Mr. Waichi Sekiguchi, Editorial Writer and Mr. Akio Fujii,... ... Senior Editor, International News Dept. On this occasion, both parties talked about several issues such as the railway system in Thailand, the economic cooperation and development between Thailand and Japan especially; the established of an integrated ASEAN ...
11/09/2015

The Ambassador met with the Chairman & Group CEO of Nikkei Inc.

... Tokyo. On 3 March 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag met with Mr. Tsuneo Kita, Chairman & Group CEO of Nikkei Inc. at the headquarters of Nikkei Inc. in Tokyo. On this occasion, both exchanged views and opinions on how to expand business of Nikkei in Thailand while Thailand has been designated to be the location for regional office headquarters.
Nikkei
03/03/2017
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date