ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Osaka [x] MOU [x] Tokyo SME Support Center [x]

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

On 16 January 2020, Mr. Masahiko Hosaka, President of Tokyo SME Support Center and the delegation paid a courtesy call on Ambassador Singtong ... ... such as cooperation with Ministry of Industry in supporting Thai SME under the “Thailand plus1”. For example; encouraging Japanese private section to invest in... ... Thailand. In addition, Tokyo SME Support Center and Ministry of Industry has signed the MOU on the 22nd May 2015
16/01/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นาย Masahiko Hosaka ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ... ... ในการช่วยเหลือ SME ของไทย ภายใต้นโยบาย Thailand plus 1 กล่าวคือ ให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นไปลงทุนที่ประเทศไทย... ... และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนาม MOU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558
16/01/2020
  relevance date