ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Osaka [x] Tokyo SME Support Center [x]

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... Lapisatepun to show the readiness in the cooperation with Thai government such as cooperation On 16 January 2020, Mr. Masahiko Hosaka, President of Tokyo SME Support Center and the delegation paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun to show the readiness in the cooperation with Thai government such as cooperation with Ministry of Industry in supporting Thai SME under the “Thailand plus1”. For example; encouraging Japanese private section to invest in Thailand by using the labour from neighbor ...
16/01/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นาย Masahiko Hosaka ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ... ... กระทรวงอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือ SME ของไทย ภายใต้นโยบาย Thailand plus 1 กล่าวคือ ให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นไปลงทุนที่ประเทศไทย ...
16/01/2020
  relevance date