ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — RBA International [x]

Ambassador Singtong Lapisatepun gives an interview to RBA Times

... student time in Japan, his life experience since the beginning of his diplomat career and his perspectives on the close relations between Thailand and Japan. He also welcomed Mr. NOBOHIRO Kume, President of RBA International, on the same occasion. RBA Times is a unit under RBA International, which is a non-profit organization (NPO) that conducts youth development activities in various fields, including international cooperation to strengthen friendly relations with other countries, such as Thailand.
18/03/2020

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ RBA Times

... ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้ให้การต้อนรับนาย NOBUHIRO Kume ประธานองค์กร RBA International ด้วย RBA Times อยู่ภายใต้ RBA International ย่อมาจาก Reform by Action เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในหลายด้าน ...
18/03/2020
  relevance date