ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — SME [x] การค้า [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI โอกาสนี้ ... ... เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย ...

ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน ต.ค. 2558

... เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน พบกับนาย Ikuo Takaki, Administrative Director, Fukuoka Small and Medium Enterprises Support Center เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย พบกับนาย Hiroaki Yamamoto, Planning Coodinator Assistant Manager, SME Promotion Unit, Economic Tourism and Culture Bureau, Fukuoka City เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย พบกับนาย Mitsu Saito,...
05/11/2015

ท่าทีของญี่ปุ่นต่อผลการเจรจา TPP -1-

... เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การเติบโตของญี่ปุ่น ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JCCI) เห็นด้วยถึงความสำคัญของ ... ... ซึ่งจะนำมาซึ่งผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะจากการที่ SME ญี่ปุ่นจะสามารถดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ...
22/10/2015
Pages: Prev. 1 2
  relevance date