ค้นหา

 
Found: 52
Where: tags — SME [x] SMEs [x]

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... opened branch in Thailand on the 23rd December 2015 which is the first oversea office under the cooperation with Ministry of Industry, Kasikorn Bank and Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) which reassure Japanese SMES in Thailand. In addition, Tokyo SME Support Center and Ministry of Industry has signed the MOU on the 22nd May 2015
16/01/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานของ JTECS

... ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวทางของญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรไทยในโรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ความสามารถด้าน IoT และหุ่นยนต์ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
JTECS
29/01/2021

อัครราชทูตให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรม

... ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นและการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมโดย Tokyo SMEs Support Center และ เว็บไซต์ J - Goodtech สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจโดย SMRJ
03/08/2017

2013.11.06-07 H.E. Ambassador’s visit to Mie Prefecture

... and Mie Prefecture . During the visit, H.E. Ambassador paid a courtesy call on Mr. Eikei Suzuki, the Governor of Mie Prefecture. In the discussion, both side agreed to expand the opportunity for Mie investment in Thailand , in particular for the SMEs,  through the newly-established mechanism namely, ASEAN Business Support Desk, located  in Bangkok , and MoU between Board of Investment of Thailand and Mie Prefecture . Among various issues, they have exchanged views on how to promotion the ...
08/11/2013

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสินและคณะ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจากโครงการ GSB สุดยอด Startup ตัวจริง ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ...
06/11/2017

2014.03.06 Ambassador gave opening speech in press conference Thailand: Leading the Pack in ASEAN, Supporting Japans Investment in Auto Parts

... among world automobile manufacturers thanks to its high quality in production and skilled labor.  All Japanese automotive manufacturers, as well as European’s, therefore, hold confidence in establishing factories in Thailand.  Japanese auto parts SMEs have constantly invested in Thailand with continuous support from the Thai Government.  The latter encouraged Japanese investors to look for investment opportunity in automotive industry by using Thailand as their production base for export and ...
26/03/2014

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย และ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) ซึ่งได้ช่วยให้ SMEs ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ Tokyo SME Support Center และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนาม MOU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558
16/01/2020

2013.06.18 Ambassador Thanatip gave a briefing about Thailand-Japan Economic Relations to members of International Friendship Exchange Council (FEC)

... June 2013, Ambassador Thanatip Upatising gave a briefing about economic relationship between Thailand and Japan to about 30 FEC’s executive members, as well as joined a luncheon with FEC members. FEC is the organization established by the Japanese SMEs of more than 1,000 companies, which are all of interest in overseas investment, including that in Thailand . The gist of Ambassador’s briefing includes the fact that Thailand - Japan relations can be best portrayed as “old friends and modern ...
21/06/2013

The Governor of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... that had opportunity to meet with Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand and brought 29 Wakayama’s SMEs entrepreneurs to exhibit in “ThaiFex” on 28 May 2019. The Governor also gave a speech about Value Chain in food ... ... dimension. That was the reason why he has been entrusted and elected to a fourth term Governor and invited the high potential SME companies in Wakayama to invest in the EEC area and also hoped that Wakayama will fully utilize from the 3 agreements that ...
Wakayama
01/08/2019

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... พฤศจิกายน 2556 และในขณะเดียวกันได้ลงนาม MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในเรื่อง Technology Census และการส่งเสริม SMEs ปัจจุบัน มีบริษัทของ จ.โททโทริ ลงทุนที่ไทย 4 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเยือน จ....
10/11/2014
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date