ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — SMEs [x] COVID-19 [x]

Tomisawa donated surgical masks to the Royal Thai Embassy

... platform.  According to the President of Tomisawa, the masks are of high quality and effectively prevent 99% of the spread of COVID-19, thanks to its premium materials and advanced-technology manufacturing process, which certify the “Made in Japan” ... ... and saw this gesture as a manifestation of true friendship between Thailand and Japan. The Ambassador also admired Japanese SMEs, including Tomisawa, which are equipped with hi-tech and world-class technology and hoped that the Embassy would be able ...
18/08/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น ... ... เป็นระยะเวลาครึ่งปี สูงสุด 500,000 เยน/เดือนแก่บริษัท SMEs และ 250,000 เยนแก่ธุรกิจส่วนตัว หากมีกิจการหลายสาขา ...
COVID-19
27/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

... หาแนวทางช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาด้านการเงิน จากการให้การรักษาผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 และทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยนอกรายใหม่ได้ ... ... กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นประกาศเตรียมออกมาตรการใหม่ให้เงินช่วยเหลือลูกจ้าง SMEs นักเรียนที่ทำงานพิเศษ หรือ พนักงานชั่วคราวที่ไม่ได้รับเงินชดเชยการหยุดการจ้างงานจากบริษัทที่ทำงาน ...
COVID-19
05/06/2020

The 5th Thailand – Japan High Level Joint Commission (HLJC)

... signed four economic agreements between relevant agencies, which would significantly contribute to the economic recovery from the COVID-19 pandemic. These are: (1) Memorandum of Cooperation on Postal Cooperation between the Ministry of Digital Economy and ... ... Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, which will help Thai manufacturers including SMEs strengthen capacity for the transition from industrial production to smart factory oriented manufacture through human resource ...
HLJC
19/08/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

... ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไป นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งนาย TAMURA Norihisa เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ... ... กรุงโตเกียวจะให้เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 150,000 เยน แก่ SMEs ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับลดระยะเวลาการเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ...
COVID-19
16/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 ❖ วันที่ ... ... รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนแก่พนักงาน SMEs ที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ...
COVID-19
28/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ❖ เมื่อวันที่ ... ... และแรงงานญี่ปุ่น ได้ประกาศให้พนักงานที่ทำงานให้กับ SMEs และไม่ได้รับเงินค่าจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ...
COVID-19
10/07/2020
  relevance date