ค้นหา

 
Found: 30
Where: tags — SMEs [x] japan [x]

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019

Thai and Japanese leaders agree to mobilize Mekong sub-regional development through connectivity in all dimensions

.... The Prime Minister also thanked Japan for joining forces with Thailand in uplifting the country’s S-Curve industries in accordance with Thailand 4.0 policy by adopting Japan’s concept of “Connected Industries” to strengthen and empower SMEs and startups. Japan also provides support for a number of projects on human resources development which aim to produce high-standard and skilled technical workers who will accommodate Japan’s investment in Thailand’s S-Curve industries and in the Eastern Economic ...
08/10/2018

Minister welcomed the delegation of the Federation of Thai Industries

... August 2017, Mr. Cherdchai Chaivaivid, Minsiter welcomed Mr. Pongsa Saenjaingam, Director of ICIT and the delegation of e-Business Best Value Awards 2017 program at the hall of the Royal Thai Embassy. On this occasion, they listened to a briefing about Japan-Thailand relations by the Royal Thai Embassy and how to do business by the Tokyo SMEs Support Center and also the J-Goodtech website, including business matching by SMRJ.
03/08/2017

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ล้านล้านเยน ภายในปี 2063                      (7) การปฏิรูป SMEs เช่น การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ... ... ๆ เช่น การส่งเสริมการส่งออกของสินค้าญี่ปุ่น (Japanese Brand) และการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

... เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น โดยร่วมมือกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหารของทั้งไทยและญี่ปุ่น ให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และ (2) MOU ระหว่างสถาบันอาหารฯ กับ NPO Japan Halal Development & Promotion ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการส่งเสริมมระบบการรับรองอาหารฮาลาลและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สินค้าให้สอดคล้องตามข้อกำหนดการรับรองฮาลาลของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ...
07/03/2016

Ambassador welcomed Minister of Industry of Thailand

... Sibunruang, On 12 th February 2015, H.E. Ambassador Bunsarn Bunnag welcomed the Minister responsible for Ministry of Industry, Ms.Atchaka Sibunruang, who came to Japan in the occasion to support on the corporation between industrial and local sector of Japan. And also to support the partnership of SMEs. The Minister plans to go to Fukui Prefecture which is known for it's industry in processed agricultural products, electronics and chemicals.
12/02/2016

Japan’s participation in APEC

... inclusive economic growth in the region by achieving strong domestic economy. - Strengthening of rule of law in economic area is an important keyword for quality growth and prosperity. - Economic integration in the region presents opportunities for SMEs to tap into global market. To this end, Japan is working on measures to improve investment environment and enhancement of resilience to disasters as well as strengthening of finance for SMEs. - On TPP, it will bring a new economic order to Asia-Pacific region and such order could be basis ...
12/01/2016

Opening Ceremony of KASIKORNBANK Tokyo Representative Office

... Thailand attended this event as well. The KASIKORNBANK has had a representative office in Tokyo since 2010. With the launch of the ASEAN Community, there will be more business exchanges and activities between Thailand and Japan. So far, competition for Japanese investment in Thailand has increased, especially among local SMEs.
12/01/2016

FPCJ Press Briefing on TPP by Minister Akira Amari

... a global hub of world trade and investment and 3) to make agricultural sector an aggressive industry. To achieve these policy goals, the government will continuously review and assess the development. - On 1) to make Japan a vibrant export nation, Japan will expand various types of exports, for instance, through measures such as support for SMEs to go overseas and enhancement of the contents industry such as TV programmes, films and animations. - On 2) to make Japan a global hub of world trade and investment, Japan will implement measures to attract more investment and human capital in areas ...
12/01/2016

Japan’s participation in ASEAN related meetings

... Japan-ASEAN Summit on 22 November 2015; - On economic cooperation, to advance industries, Japan will assist industrial human resource development of 40,000 people over the next three years in Asia and also support for the improvement of financing systems for SMEs. Japan will also establish “Japan-ASEAN Women Empowerment Fund” to support small start-ups by women. - On security cooperation, Japan will seamlessly support ASEAN countries in enhancing their capacity for maritime security and also deepen cooperation ...
12/01/2016
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date