ค้นหา

 
Found: 52
Where: tags — SMEs [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

... ตั้งระบบช่วยเหลือค่าเช่าสถานที่เป็นจำนวน 2 ใน 3 เป็นระยะเวลาครึ่งปี สูงสุด 500,000 เยน/เดือนแก่บริษัท SMEs และ 250,000 เยนแก่ธุรกิจส่วนตัว หากมีกิจการหลายสาขา บริษัท SMEs จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 1 ล้านเยน ...
COVID-19
27/05/2020

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... opened branch in Thailand on the 23rd December 2015 which is the first oversea office under the cooperation with Ministry of Industry, Kasikorn Bank and Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) which reassure Japanese SMES in Thailand. In addition, Tokyo SME Support Center and Ministry of Industry has signed the MOU on the 22nd May 2015
16/01/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย และ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) ซึ่งได้ช่วยให้ SMEs ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ Tokyo SME Support Center และกระทรวงอุตสาหกรรม ...
16/01/2020

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... ในโอกาสเยือนกรุงโตเกียว และจังหวัดโทยามะ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และ SMEs ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ...

The Governor of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... the Thai Residence together with Team Thailand. Wakayama Governor reported the outcome of the visit to Thailand in last May that had opportunity to meet with Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand and brought 29 Wakayama’s SMEs entrepreneurs to exhibit in “ThaiFex” on 28 May 2019. The Governor also gave a speech about Value Chain in food industry in the event. The Ambassador said that Thailand and Wakayama has long relations since the former Residence owner ...
Wakayama
01/08/2019

Deputy Chief of Staff of the National Defence Studies Institute and Director of the Institute of Security Psychology called on the Ambassador

... Psychology, with students and staff of teachers, called on the Ambassador. The Ambassador give a lecture on the relations between Thai and Japan in every dimensions.Team Thailand also gave other significant information such as the development path of SMEs in Japan, the hiring elderly workers policy, the Thai-Japan educational cooperation, and the Japanese investment policy, to the audiences.
26/06/2019

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019

Thai and Japanese leaders agree to mobilize Mekong sub-regional development through connectivity in all dimensions

.... The Prime Minister also thanked Japan for joining forces with Thailand in uplifting the country’s S-Curve industries in accordance with Thailand 4.0 policy by adopting Japan’s concept of “Connected Industries” to strengthen and empower SMEs and startups. Japan also provides support for a number of projects on human resources development which aim to produce high-standard and skilled technical workers who will accommodate Japan’s investment in Thailand’s S-Curve industries and in ...
08/10/2018

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยนำแนวคิด Connected Industries ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และ Start-ups ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในหลากหลายโครงการ ...

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธาน Tokyo SMEs Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date