ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — SMRJ [x] สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม [x]

การแก้ไขปัญหาการสืบทอดกิจการของประเทศญี่ปุ่น

... จึงอาจเป็นโอกาสให้เอกชนไทยที่มีความพร้อมสามารถซื้อและสืบทอดกิจการ SME ของญี่ปุ่นได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว พร้อมช่วยเป็นช่องทางประสานงานกับ SMRJ อีกทางหนึ่ง ***************************** ข้อมูลจาก สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ...
  relevance date