ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — SMRJ [x] SME [x]

การแก้ไขปัญหาการสืบทอดกิจการของประเทศญี่ปุ่น

... เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีข้อจำกัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติในการลงทุนทุกสาขา (ยกเว้นภาคบริการ) จึงอาจเป็นโอกาสให้เอกชนไทยที่มีความพร้อมสามารถซื้อและสืบทอดกิจการ SME ของญี่ปุ่นได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว พร้อมช่วยเป็นช่องทางประสานงานกับ SMRJ อีกทางหนึ่ง ***************************** ข้อมูลจาก สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว สรุปโดย ...

ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ สถานเอกอัครราชทูต ...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 นาย Hiroshi Takada ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูต ...

工業大臣が大使館で中小企業基盤整備機構理事長による表敬を受ける

... 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。 2018年6月12日、工業大臣は大使館で中小企業基盤整備機構の高田 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。ここで、タイの中小企業(SME)のための資源開発を協力促進していくことと、日本のSMEのタイに対する投資環境を整備していくことについて両者で話し合われました。この他に、SMEの生産効率化を図るための法制度の内容について両者で意見交換が行われました。 最後に、工業大臣の訪日に合わせて、タイ鋳物産業と日本企業とのビジネスマッチングがSMRJ主催で大使館ホールにおいて開催され、工業大臣と理事長が視察をしました。

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

... ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น โอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ น.ส. Yoshiko Otawara ผู้แทน Organization for Small and Medium Enterprises, regional Innovation, Japan (SMRJ) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนของ SME ญี่ปุ่นในต่างประเทศ" ให้แก่คณะด้วย
05/04/2017

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับ SMRJ

... และการแลกเปลี่ยนบุคคลากรระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ SMRJ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่เป็น SME ของไทยและญี่ปุ่น SMRJ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนธุรกิจ SME ของญี่ปุ่นทั้งภายในและนอกประเทศ ปัจจุบัน มีธุรกิจ ...
SMRJ
05/09/2016

SMRJ paid a courtesy call on the Ambassador

... Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), lead by Mr. Hiroshi Takada, Chairman & CEO paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow. On 9 November 2015, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), lead by Mr. Hiroshi Takada, Chairman & CEO paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow. On this occasion, both sides talked about bilateral SME cooperation.
09/11/2015

2014.01.28 Ambassador’s special lecture on SME in SMRJ’s Thai Business Seminar

... Ministry of Industry of Thailand and the Royal Thai Embassy. 450 participants included over 150 Japanese SMEs.  The Ambassador gave a 40-minute-special lecture on Thai and Japanese SMEs’ roles in Thai economy.  At the same time, Mr. Hiroshi Takada, SMRJ President and Mr. Toshiyuki Yokota, Deputy Director of SME Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and representatives from the Ministry of Industry of Thailand and Mizuho Bank, also shared detail on attractiveness of investment and business management in Thailand.
29/01/2014

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในเศรษฐกิจไทย เป็นเวลา 40 นาที นอกจากนี้ ยังมีนายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธาน SMRJ และนายโทชิยูกิ โยโคตะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน SME กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร ...
29/01/2014
  relevance date