ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — SPS [x] กิจกรรม [x]

กิจกรรม ACT Golf Tournament 2015

... กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2015 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ International Sports Promotion Society (ISPS) ณ Narita Hills Country Club, Chiba โดยอัครราชทูตได้รับรางวัล Nearest ...
06/12/2015

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... จะทำให้เกิดการค้าและการดำเนินกิจกรรมทาง ศก. ที่แข็งขันมากขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก... ... ล้านเยน และช่วง 9 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2015 อยู่ที่ 536,800 ล้านเยน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ... ... ในเรื่องการพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อไปสู่การเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรรมของญี่ปุ่นในประเทศนั้น...
30/12/2015
  relevance date