ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — SPS [x]

ACT Golf Tournament 2015

... Tokyo along with TeamThailand sports team attended the ACT Golf Tournament 2015 On 6 th December 2015, Mr. Bhakavat Tansakul, Minister, represented the Royal Thai Embassy in Tokyo along with TeamThailand sports team attended the ACT Golf Tournament 2015, held by the Embassy of Vietnam in Japan associated with International Sports Promotion Society (ISPS) at the Narita Hills Country Club, Chiba. The Minister received the “Nearest Pin” prize and overall TeamThailand was second runner-up after Vietnam and Indonesia respectively.

กิจกรรม ACT Golf Tournament 2015

... เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2015 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ International Sports Promotion Society (ISPS) ณ Narita Hills Country Club, Chiba โดยอัครราชทูตได้รับรางวัล Nearest Pin และทีมประเทศไทย ได้รับรางวัลประเภททีม รองอันดับสอง ...
06/12/2015

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... อยู่ที่ 611,700 ล้านเยน และช่วง 9 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2015 อยู่ที่ 536,800 ล้านเยน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ... ... ในเรื่องการพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อไปสู่การเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรรมของญี่ปุ่นในประเทศนั้น ...
30/12/2015
  relevance date