ค้นหา

 
Found: 28
Where: tags — Saga [x]

2014.07.11 Ambassador visited Oita Prefecture

After the visits to Nagasaki, Saga and Fukuoka in last year, in order to strengthen the relationship between Thailand and Kyushu region, Ambassador Thanatip Upatising officially paid his first visit to Oita prefecture on 11 July, 2014 Ambassador met with Mr. Katsusada Hirose, Governor of Oita prefecture. Governor Hirose took this opportunity to express his appreciation ...
17/07/2014

2014.02.06-07 Ambassador joined Aichi-Nagoya Network & International Exchange Seminar in Aichi

... The Ambassadors also participated in ANNIE Industrial Tour.  The program introduced Mitsubishi Electric Corporation Inazawa Works SOLAE, which invested in many ASEAN countries, and its subsidiary firm, Mitsubishi Elevator Asia, which has operated in Thailand since 1991. In this occasion, Ambassador had lunch with Mr. Toshiyuki Kamada, CEO of Sagami Chain Co., Ltd.  The firm will start its Japanese restaurant business, “Sagami”, in Central Rama 3 in April 2014.
25/02/2014

2014.02.06-07 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange ที่ จ.ไอจิ

... ซึ่งสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ในเขตลุ่มน้ำโขง ในลักษณะ Thailand+1 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่วมกิจการรม ANNIE ... ... ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนาย Toshiyuki Kamada, CEO ของบริษัท Sagami Chain ซึ่งจะไปเปิดกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในชื่อ ...
24/02/2014

2013.10.31 Ambassador and spouse hosted luncheon for Saga Mayor and spouse

... October 2013, Ambassador Thanatip Upatising and his spouse hosted a luncheon for Mr. Yasushi Furukawa, Saga Prefecture Mayor, and his spouse.  Mr. Kazushika Iwata, a Saga member of parliament, also joined.  Both sides discussed about strengthening Thailand and Saga Prefecture’s relations, especially education and tourism exchange.
01/11/2013

2013.09.02 Mr. Kazuchika Iwata, members of the Japanese Parliament, Saga Prefecture, paid courtesy call on Charge daffaires

... Kazuchika Iwata, members of the Japanese Parliament, Saga Prefecture, and officials of Saga Prefecture Office paid courtesy call on Mr.Singtong Lapisatepun, Charge daffaires, and officials of Royal Thai Embassy to exchange views on how to strengthen Thailand and Saga Prefecture relation, especially on trade.
10/09/2013

2013.05.06-09 “Thai Night”in Fukuoka

... the direct flight operated by TG, and the a number of youth exchanges programs between the 2 cities. Ambassador paid courtesy call on Mr. Hodo Nakamura, Governor of Nagasaki Prefecture Ambassador paid courtesy call on Mr. Yasushi Furukawa, Governor of Saga Prefecture   Ambassador paid courtesy call on Mr. Hiroshi Ogawa, Governor of Fukuoka “The Symposium on Kyushu-Thailand Mutual Tourism Exchange” “Thai Night” at Fukuoka Prefecture “Thai Night” at Fukuoka Prefecture “Thai Night” at Fukuoka Prefecture
28/05/2013

09.05 Ambassador presented donation for Saga flood

... caused by heavy rain and condolence letter showing concern and close friendship between Thailand and Saga. Heavy rain and flood in the northern part of Kyushu in July 2012 caused damages to more than 108 houses and affected more than 27,000 people in Saga. Today Thailand and Saga have close relations, both in economic and people aspects.  To clarify, in 2011, trade value between Thailand and Saga totaled 1.5 trillion yen (600 billion baht).  Moreover, two Saga firms have invested in automobile parts industry ...
07/09/2012

07.30 Thai Government donated for North Kyushu flood

... both sides emphasized the strong ties of Thailand and Japan at all levels, from Royal Family level to people level, in particular the assistance to one another in times of need including the massive earthquake and tsunami in Japan and severe flood in Thailand in 2011.    The financial assistance to Japan during this tough time indeed underscored their strong bond of friendship.As for Saga Prefecture, the Royal Thai Embassy will deliver the separate donation of 1.5 million yen through Japan Red Cross Society. The Thai government donated 14.5 million yen (5.8 million baht) to the four prefectures in North Kyushu (Kumamoto, Oita, Fukuoka,...
09/08/2012
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date