ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Samitivej [x]

The Ambassador witnessed the MOU signing ceremony between Samitivej Hospital and Takatsugi hospital in Osaka

On 6 December 2018, Ambassador Bansarn Bunnag and Mr. Takeshi Yamada, Mayour of Takasugi together with Acting Consul-General Naruchai Ninnad witnessed the MOU signing ceremony between Samitivej Hospital and Takatsugi hospital, Osaka. Dr. Chairat On 6 December 2018, Ambassador Bansarn Bunnag and Mr. Takeshi Yamada, Mayor of Takatsugi city together with Acting Consul-General Naruchai Ninnad witnessed the MOU signing ceremony between ...
06/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา

... และนายแพทย์โยชิยูคิ ไนโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aijinkan Healthcare Corporation เป็นผู้ร่วมลงนาม ความสำเร็จจากการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การก่อตั้ง "Samitivej Japanese Regional Hospital" ในประเทศไทย ที่สมบูรณ์ และช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร ...
  relevance date