ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — Shiozaki Yasuhisa [x]

Ambassador paid a courtesy call on H.E. Mr. SHIOZAKI Yasuhisa

On 2 December 2019, Ambassador Singtong Lapisatepun paid courtesy call on H.E. Mr. SHIOZAKI Yasuhisa to introduce himself to his new position. On this occasion, both sides discussed the cooperation between the local On 2 December 2019, Ambassador Singtong Lapisatepun paid courtesy call on H.E. Mr. SHIOZAKI Yasuhisa to introduce himself to ...
02/12/2019

Ambassador of Thailand paid a courtesy call on Honourable Mr. SHIOZAKI Yasuhisa, former Member of the House of Representatives, and Honourable Mr. SHIOZAKI Akihisa, Member of the House of Representatives

On 15 December 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, paid a courtesy call on Honourable Mr. SHIOZAKI Yasuhisa, former Member of the House of Representatives, at which Mr. SHIOZAKI Akihisa, Member of the House of Representatives and son of Mr. SHIOZAKI Yasuhisa, was also present. Both sides agreed to strengthen friendship between the Embassy and the Japan-Thailand ...

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa

... 2 ธันวาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย SHIOZAKI Yasuhisa เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ...
02/12/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa (บุตรชาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค ...
  relevance date