ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Sumo [x] All Japan Robot Sumo Tournament [x]

The Royal Thai Embassy welcomes Robot Sumo organisers.

On 24 March 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun assigned Mr. Romdej Phisalpong, Minister-Counselor to welcome the 31st All Japan Robot Sumo Tournament organising delegation, a robot competition that the Thai national team will later join for three ... ... Tournament is organised by Japan's Fujisoft company, aimed at promoting robotics innovation in many countries around the world. Thailand’s competition – All Thailand FSI – will be organised by Thailand’s P Robot company in cooperation with Fujisoft....
06/04/2020

「ロボット相撲大会」主催者が大使館を訪問

... 全日本ロボット相撲大会は、世界各国のロボット技術開発の促進に繋がるロボット競技大会であり、富士ソフト株式会社が主催しています。タイ支部は、タイのPロボット社と富士ソフト株式会社が協力してAll Thailand FSI選抜大会を開催しており、優勝者はタイ代表チームとして日本で開催される全日本大会に出場します。 2020年3月24日、シントン・ラーピセートパン大使の代理でロムデジ・ピサラポン公使参事官は、「第31回全日本ロボット相撲大会2019」主催者代表らの訪問を歓迎しました。同大会にはタイ代表チームも3年連続で参加しています。 ...
06/04/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการงานแข่งขัน Robot Sumo

... ให้การต้อนรับตัวแทนผู้จัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ All Japan Robot Sumo Tournament ครั้งที่ 31 ซึ่งทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเป็นปีที่ ... ... Robot ของไทย ได้ร่วมกับบริษัท Fujisoft จัดการแข่งขัน All Thailand FSI เพื่อคัดเลือกทีมชาติไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน ...
06/04/2020
  relevance date