ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — TG [x]

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... ขอความร่วมมือให้พิ จารณาชะลอการเดินทางออกไปก่อน   3. สามารถเดินทางกลั บไทยโดยสายการบินไทย (TG)All Nippon Airways (ANA) และ Japan Airlines (JAL) ได้เท่านั้นหรือ ผู้ที่มีตั๋วของสายการบินอื่น ๆ จะทำอย่างไร?  ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าตั๋วเองหรื ...
03/05/2020
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date