ค้นหา

 
Found: 28
Where: tags — TG [x]

Special Tourist Visa 【STV】

... equivalent amount of not less than 500,000 Baht for the last 6 months, is also required. 9. Thai accident and health insurance with a minimum coverage of 100,000 USD including medical treatment related to COVID-19 for the intended period of stay in Thailand. The insurance must also cover not less than 40,000 Baht of outpatient benefit and not less than 400,000 Baht of inpatient benefit. * For further information regarding Insurance, please visit http://longstay.tgia.org/     10. Medical certificate issued within three (3) months by a national or public hospital in Japan showing  no prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation No.14 (B.E.2535), namely, Leprosy, Tuberculosis, Elephantiasis,...
05/10/2021

Measures to enter Thailand for non-Thai nationals from 1 October 2021 onwards

... the length of stay in Thailand. However, for non-Thai nationals who hold Thai residence or who intend to stay long-term, the health insurance must cover at least one-year period.)  *Information regarding details and purchase of COVID-19 insurance in Thailand is available at  https://covid19.tgia.org/   4. Vaccination Certificate (if any)  5. Air Ticket  *Please contact the respective airlines directly for flight schedules.  6. AQ reservation document from authorised platform  (1)  https://entrythailand.go.th  (2) Book directly through ...
COE
04/10/2021

2021年10月1日以降にタイ渡航予定の タイ国籍を有しない方に対する検疫隔離措置

... タイの大手生命保険および損害保険会社による新型コロナウィルス保険補償プログラムの詳細については、こちらをご確認下さい。 http://covid19.tgia.org   4.ワクチン接種証明書         * 渡航日の 14 日前までに 、世界保健機関(WHO)もしくはタイ王国保健省が承認した ... ... *渡航時の必要な書類は、ページ下部をクリックしてご確認ください。 ** ファースト・トラック制度 (Thailand’s Fast Track Procedure) **  * ファースト・トラック制度ご利用の方は、通常の検疫隔離措置が免除されます。 ...
COE
04/10/2021

Ambassadors of ASEAN Countries in Japan attended the “Handing-Over Ceremony of the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Chairmanship”

On 29 June 2021, Ambassadors of ASEAN Countries in Japan including H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, attended the “Handing-Over Ceremony of the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Chairmanship” at the International House of Japan in Tokyo. During the event, H.E. Mr. Jose C. Laurel V, Ambassador of the Philippines as the outgoing ACT Chair, handed over the gavel to H.E. Mr. Peter Tan, Ambassador of Singapore who will be the next ACT Chair during July-December 2021. The term of ACT Chairmanship is 6 months and rotated among the ASEAN Embassies in Japan.
05/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... 2021年6月13日(日)タイ国際航空 TG643便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 3.   2021年6月16日(水)タイ国際航空 TG683便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 4.   2021年6月23日(水)日本航空 JL031便   (日本語)  ... ... 大使館発行の渡航許可書(COE) 3.3 航空券 3.4 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。) 3.5 Thailand Plus アプリに登録(スマホがある場合) 3.6 ASQホテル予約確認書 (Alternative State Quarantine) ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... タイ王国保健省が承認し、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国食品医薬品局 (Food and Drug Administration of Thailand) に登録されている新型コロナウィルスワクチンは下記の通りです。 SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) ... ... (販売開始 2021年4月6日朝10時から) ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ) 2. 2021年5月19日(水)タイ国際航空 TG683便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 3. 2021年5月26日(日)日本航空 JL031便 (日本語) https://www....

Non-immigrant Visa O-A (Long Stay 1 Year)

... with a minimum coverage of 100,000 USD including medical treatment related to COVID-19 for the intended period of stay in Thailand. The insurance must also cover not less than 40,000 Baht of outpatient benefit and not less than 400,000 Baht of inpatient ... ... original insurance policy document with 2 copies * For further information regarding Insurance, please visit http://longstay.tgia.org/ 10. One original and one copy of insurance certificate in compliance with the Office of Insurance Commission (OIC) ...
26/03/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... タイ王国保健省が承認し、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国食品医薬品局 ( Food and Drug Administration of Thailand )に登録されている新型コロナウィルスワクチンは下記の通りです。 SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) ... ... 在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。 1. 2021年4月7日(水)タイ国際航空 TG683便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 2. 2021年4月14日(水)全日空 NH847便 ( https://tourenquete....

Non-Immigrant Visa O-X (Long Stay 10 Years)

..., Elephantiasis, Drug Addiction and Third phase of Syphilis. 4. And original and two copies of health insurance policy covers with a minimum coverage of 100,000 USD including medical treatment related to COVID-19 for the intended period of stay in Thailand. The insurance must also cover not less than 40,000 Baht of outpatient benefit and not less than 400,000 Baht of inpatient benefit. (only Thai health insurance) * For further information regarding Insurance, please visit http://longstay.tgia.org/ Dependents of Non-Immigrant Visa “O-X” Applicant 5. Dependents of the applicant are entitled to apply for the same visa category. The additional required documents are as follows; For Spouse (No age restriction) · Valid Marriage Certificate ...
03/03/2021

The Royal Thai Embassy and the Office of Educational Affairs held an exchange forum between the Royal Thai Government’s postgraduate scholarship students

On 23 February 2021, the Royal Thai Embassy and the Office of Educational Affairs held an exchange forum between the Royal Thai Government’s postgraduate scholarship students and officials from Thai governmental agencies (Team Thailand) in Tokyo, who are former Thai Government’s scholarship students, at the Thai Ambassador’s Residence. On this occasion, Ambassador Singtong Lapisatepun delivered a remark and gave advices to the students on how to prepare themselves to be ...
23/02/2021
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date