ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — TG 643 [x]

大使館が在日タイ人97名の帰国を支援

2020年4月21日、タイへの帰国を希望するタイ人97名が羽田空港発の全日空NH 847便、成田国際空港発のタイ国際航空TG 643便で出発し、それぞれ現地時間15時40分、16時30分にタイに到着しました。今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイ側の公的機関と調整を行いました。 ...
TG ANA
21/04/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 643 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา 16.30 น. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น ...
TG 643
10/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... การบินไทยหรือประสงค์เดินทางกับการบินไทย) - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 643        I. สำหรับเที่ยวบินของ JAL และ ANA ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ...
16/10/2020

ด่วนมาก! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

... ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ลงทะเบียน ตาม รายละเอียดใน Faceboook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 2. วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 : สายการบินไทย TG 643 (20 ที่นั่ง) ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ ติดต่อสำรองที่นั่งทางเว็บไซต์การบินไทยโดยตรง ...
27/04/2020
  relevance date