ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — TIA51 [x]

"Beyond Borders" Business Networkingwas held at the Royal Thai Embassy’s Hall

... exporters and Japanese buyers from various platforms and provided them with an opportunity to exchange ideas and mutually discuss about future business opportunities. The attendees also experienced the performance by BL artists from Star Hunter, KANTANA, TIA51, and 9NAA at the end of the event.

การจัดงาน Business Networking “Beyond Borders” ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อโอกาสในด้านธุรกิจต่อไป ในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมการแสดงจากตัวแทนศิลปิน BL ของค่าย Star Hunter/ KANTANA/ TIA / และ 9NAA ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วย

大使館ホールにてビジネスネットワーキング“Beyond Borders”を開催

...  今回の事業では、今後のビジネスのために、タイのBLコンテンツ制作会社と日本の配信会社や関係者を多様なプラットフォームで繋げることが出来ました。  また、Star Hunter/ KANTANA/ TIA51 / 9NAAといったエンターテイメント事務所の所属俳優によるパフォーマンスが参加者に向けて披露されました。
  relevance date