ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — TSAJ (在日タイ留学生協会) [x]

タイ大使が「TSAJ(在日タイ留学生協会) FESTIVAL 2021」に参加

2021年8月28日、シントン・ラーピセートパン大使は、TSAJ (在日タイ留学生協会)主催の「TSAJ FESTIVAL 2021」 に参加し、開会の挨拶を述べました。今回の「TSAJ FESTIVAL 2021」は、オンラインミーティング(Zoom)形式で開催され、下記の2つの題材をテーマにしたコンテストが行われました。 ...

The Ambassador presided over Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ) Festival 2021

On 28 th August2021, H.E. Mr.Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, presided over TSAJ Festival 2021 which was organized by the Thai Students' Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ) via Zoom online meeting. There are 3 main activities: (1) Idea Talk which was an academic competition on the topic of “Sustainable ...

公使参事官が「TSAJ FESTIVAL 2019」に参加

2019年10月26日、サリニー・ポーンプラパイ公使参事官は、TSAJ (在日タイ留学生協会) FESTIVAL 2019 に参加し、開会の挨拶をしました。同事業は、タイ留学生がアイディアと考えを深めることを目的に開催され、タイを代表する研究者と共同でセミナーが行われました。また、将来の職業選択における視野を広げるために、企業代表との懇談の機会が設けられた他、タイ大使館は自然災害への備えについて紹介するブースを設置しました。 ...
26/10/2019

... กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ TSAJ Festival 2021

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 (TSAJ Festival 2021) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำปี 2565 ให้แก่นายฤทธานุภาพ...
  relevance date