ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — TSCO [x]

Ambassador witnessed the MOU signing ceremony between the National Cancer Center Japan and the Thai Society of Clinical Oncology

... Memorandum of Understanding (MOU) between the National Cancer Center Japan (NCC) and the Thai Society of Clinical Oncology (TSCO) signed by Dr. SHIMADA Kazuaki, Director of NCC Hospital, and Associate Professor Dr. Ekaphop Sirachainan, President of TSCO. The said MOU is aimed to strengthen both party’s collaboration on the research of Cancer under the Asian Clinical Trials network for Cancers (ATLAS). The National Cancer Center has chosen Bangkok as a venue for the NCC Asian Partnerships Office (APO) which ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น ... ... และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology: TSCO)

... ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ในการลงนาม MOU ทางออนไลน์ ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น ... ... และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology หรือ TSCO) โดยมี รศ.ดร.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ ประธานมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021

国立がん研究センターとタイ臨床腫瘍学会間の覚書を締結

2021年4月28日、シントン・ラーピセートパン大使、国立研究開発法人国立がん研究センター(NCC)中釜斉理事長、タイ国立がん研究所ジンダー・ロジャナメーティン所長、その他の識者は、 国立がん研究センターとタイ臨床腫瘍学会( TSCO)間の覚書(MOU)調印式に立ち会いました。覚書には、TSCOのエカポップ・シラチャイナン会長と国立がん研究センター中央病院の島田和明院長が署名しました。 2021年4月28日、シントン・ラーピセートパン大使、国立研究開発法人国立がん研究センター(NCC)中釜斉理事長、タイ国立がん研究所ジンダー・ロジャナメーティン所長、その他の識者は、 ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021
  relevance date