ค้นหา

 
Found: 29
Where: tags — Thai [x]

Ambassador of Thailand and Mayor of Takayama, Gifu Prefecture discussed bilateral cooperation

... Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, welcomed Mr. KUNISHIMA Michihiro, Mayor of Takayama City, Gifu Prefecture, and his delegation at the Royal Thai Embassy in Tokyo. Both sides exchanged views on local-to-local cooperation between Thailand and Takayama, focusing on SMEs and tourism promotion. Indeed, Takayama is a popular destination among Thai visitors. The Ambassador also expressed his delight towards the recent assignment of a Takayama official to the office of Japan National Tourism Organization (JNTO) in Bangkok ...
Takayama Gifu
26/11/2021

The 5th Thailand – Japan High Level Joint Commission (HLJC)

... Thailand, Digital Economy Promotion Agency (“depa”), Ministry of Digital Economy and Society of Thailand, and the Trade Policy Bureau and Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, which will help Thai manufacturers including SMEs strengthen capacity for the transition from industrial production to smart factory oriented manufacture through human resource development as well as the implementation of technologies, IoT, and data exchanges with reasonable investment. The Joint ...
HLJC
19/08/2021

Tomisawa donated surgical masks to the Royal Thai Embassy

... manifestation of true friendship between Thailand and Japan. The Ambassador also admired Japanese SMEs, including Tomisawa, which are equipped with hi-tech and world-class technology and hoped that the Embassy would be able to support the linkage between Thai and Japanese SMEs. Furthermore, the Ambassador pointed out the investment opportunities in the Eastern Economic Corridor (EEC) whereby the medical devices are one of the targeted industries.  This donation has also come to the attention of the Tottori Prefecture....
18/08/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานของ JTECS

... กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นาย KUWATA Hajime ประธาน Japan - Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และคณะผู้บริหารของ JTECS เข้าเยี่ยมคารวะ ... ... ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวทางของญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรไทยในโรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ความสามารถด้าน IoT และหุ่นยนต์ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
JTECS
29/01/2021

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... opened branch in Thailand on the 23rd December 2015 which is the first oversea office under the cooperation with Ministry of Industry, Kasikorn Bank and Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) which reassure Japanese SMES in Thailand. In addition, Tokyo SME Support Center and Ministry of Industry has signed the MOU on the 22nd May 2015
16/01/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กระทรวงอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือ SME ของไทย ภายใต้นโยบาย Thailand plus 1 กล่าวคือ ให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นไปลงทุนที่ประเทศไทย ... ... และ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) ซึ่งได้ช่วยให้ SMEs ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ...
16/01/2020

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และ SMEs ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในวันที่ ... ... ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ Japan Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

The Governor of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... the Thai Residence together with Team Thailand. Wakayama Governor reported the outcome of the visit to Thailand in last May that had opportunity to meet with Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand and brought 29 Wakayama’s SMEs entrepreneurs to exhibit in “ThaiFex” on 28 May 2019. The Governor also gave a speech about Value Chain in food industry in the event. The Ambassador said that Thailand and Wakayama has long relations since the former Residence owner (Hamaguchi Family) came from Wakayama. ...
Wakayama
01/08/2019

Deputy Chief of Staff of the National Defence Studies Institute and Director of the Institute of Security Psychology called on the Ambassador

... Psychology, with students and staff of teachers, called on the Ambassador. The Ambassador give a lecture on the relations between Thai and Japan in every dimensions.Team Thailand also gave other significant information such as the development path of SMEs in Japan, the hiring elderly workers policy, the Thai-Japan educational cooperation, and the Japanese investment policy, to the audiences.
26/06/2019

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date