ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Thai Agricultural Youth [x] 公益社団法人国際農業者交流協会 [x] 農業研修生 [x] Japan Agricultural Exchange Council [x]

Thai Agricultural Youths paid a courtesy call on the Chargé d'affaires, a.i.

On 20 February 2024, Mr. Sakon Wanasethi, Acting Director of the Office of Agricultural Affairs in Tokyo, accompanied an Operational Staff of the International Cooperation Department, Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) and 16 participants from the 41 st Thai Youth Agricultural Leaders Program to pay a courtesy call on Ms. Prangtip Kanchanahattakij, Chargé d'affaires, a.i., at the Royal Thai Embassy upon their completion of 1-year training with Japanese farmers before returning to Thailand. The trainees ...

農業研修生が臨時代理大使を表敬訪問

2024年2月20日、サコン・ワナセッティー農務参事官は、公益社団法人国際農業者交流協会(JAEC)業務部と共に、タイへ帰国前の第41期農業研修生16人を連れて、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット臨時代理大使を表敬訪問しました。 農業研修生は、農産物加工、農業技術、日本の農業計画技術などについて、日本での1年間の生活経験を発表しました。 ...

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

... รักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) และคณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่น 41 จำนวน 16 คน ที่ฝึกงานในฟาร์มกับเกษตรกรญี่ปุ่น ...

Thai Agricultural Youths paid a courtesy call on Ambassador

On 11 October2022, Mr. Sakon Wanasethi, Acting Director of the Office of Agricultural Affairs in Tokyo, along with Mr. KUBOTERA Shota, staff of International Cooperation Department of Japan Agricultural Exchange Council (JAEC), led the 39 th batch of11 Thai Agricultural Youths to pay a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, as a ceremonial closure of the program me before returning to Thailand. The Ambassador extended congratulations to the Thai Agricultural Youths for finishing ...

タイ国農業研修生が大使を表敬訪問

2022年10月11日、タイ王国大使館農務担当官事務所サコン・ワナセッティー参事官と公益社団法人国際農業者交流協会(JAEC)業務部の久保寺翔太氏がタイへ帰国前の第39期農業研修生11人を連れてシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。 大使は、困難がありながらも研修を修了した農業研修生たちに祝辞を述べ、研修生が日本の農業における利点と技術を持ち帰り、国及び家業の農業をさらに発展させることを期待しました。また、JAEC ...

คณะเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย KUBOTERA Shota เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) ได้นำคณะเยาวชนเกษตรไทย รุ่น 39 จำนวน 11 คนเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ...
  relevance date