ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Thai cooking class [x] โอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่่น [x]

กิจกรรม Thai cooking class เนื่องในโอกาส 130 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

... ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสาธิตการประกอบอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความนิยมต่อประเทศไท ...
  relevance date