ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — Thailand – Japan High Level Joint Commission [x]

Deputy Prime Minister Somkid presided over the 4th Thailand – Japan High Level Joint Commission

The 4th Thailand – Japan High Level Joint Commission was held on 18 July 2018 at Tokyo, with H.E. Mr. Yoshihide Suga, Chief Cabinet Secretary of Japan, together with H.E. Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand, presided over the discussion ...

The 5th Thailand – Japan High Level Joint Commission (HLJC)

On 11 August 2021, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand, and H.E. Mr. MOTEGI Toshimitsu, Minister for Foreign Affairs of Japan, co-chaired the 5 th Meeting of the Thailand – Japan High Level Joint Commission (HLJC) via teleconference. They were joined by relevant economic Ministers of both sides,...
HLJC
19/08/2021

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยจะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ ...
HLJC
10/08/2021

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ...
HLJC
19/08/2021
  relevance date