ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Tokushima [x]

Ambassador received a courtesy call by the Vice Governor of Tokushima

... to Thailand. Sudachi is a kind of citrus fruit similar to lime and is a famous fruit of Tokushima. The main targeted customers are Japanese restaurants in Thailand, which are over 5,000 in number. The Ambassador is pleased to support the export of Tokushima’s Sudachi to Thailand . He also mentioned the challenges of importing and exporting citrus fruits, and the fact that Thailand imports a large amount of fruits from Japan. Both sides also exchanged views on the food culture of Thailand and Japan.

เอกอัครราชทูตฯ หารือด้านการส่งออกผลไม้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ

... รองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งออก Sudachi ผลไม้รสเปรี้ยวคล้ายมะนาว ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด ไปยังประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า ...

大使、徳島県副知事と果物輸出について協議

2023年9月8日、伊藤大輔徳島県副知事は、シントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、すだちのタイ輸出について協議しました。すだちはライムに似た柑橘類で、徳島の名産品です。輸出のターゲットマーケットは5,000店を超えるタイでの日本食レストランです。 大使は、徳島のすだちのタイへの輸出に支援への意志を示しました。また、柑橘類の輸出入の難しさや、タイが日本から多くの果物を輸入していることについて説明ました。双方は、タイと日本の食文化についても意見交換しました。
  relevance date