ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — Tokyo Gakugei University Senior High School [x]

2014.01.25 งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าไทย Tokyo Gakugei University Senior ...
26/01/2014

Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) Visited the Embassy

On 2nd November 2015, 140 students from Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) visited the Royal Thai Embassy to attend a lecture about Thailand On 2 nd November 2015, 140 students from Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) visited the Royal Thai Embassy to attend a lecture about Thailand and the ...

นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) จำนวน 140 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ...

2014.04.17 Tokyo Gakugei University Senior High School accompanied Princess Chulabhorn’s College Chiang Rai to visit Embassy

On 17 April 2014, Tokyo Gakugei University Senior High School accompanied Princess Chulabhorn’s College Chiang Rai to visit the Royal Thai Embassy.  Minister Singtong Lapisatepun, a graduate from the former’s, welcomed the visitors. Tokyo Gakugei University Senior High School has, for almost 40 years,...
17/04/2014

2013.01.08 อัครราชทูตบรรยายพิเศษที่ Tokyo Gakugei University Senior High School

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้บรรยายพิเศษแก่นักเรียนมัธยมปลาย ณ Tokyo Gakugei University Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์สมัยเรียนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ...
18/01/2013

2013.01.08 Minister gave special lecture at Tokyo Gakugei University Senior High School

On 8 January 2013, Mr. Singtong Lapisatepun, Minister, gave a special lecture to the students at Tokyo Gakugei University Senior High School, a national prestigious school with a long history.   The lecture was about his experience during his school dayห and Thailand-Japan relations.  The support that the two countries gave to each other during the hardship from disasters was an ...
18/01/2013

2014.01.25 5th Thailand-Gakugeifuzoku (Tokyo Gakugei University Senior High School) no Kai

... Kai (alumni gathering) was held at the hall of the newly-built Royal Thai Embassy, Tokyo.  From the Thai side, Mr. Singtong Lapisatepun, Minister and Deputy Chief of Mission, diplomats who graduated from the school and current students participated.  Mr. Kazuo Harada, Headmaster of the school... ... Princess Chulabhorn Science College, Chiang Rai, held on 4-11 January 2014, as Tokyo Gakugei University Senior High School was designated as super science high school. Tokyo Gakugei University Senior...
26/01/2014
  relevance date